Jobbklubb

– på vei til neste jobb

Om Jobbklubb

Jobbklubb er et arbeidsrettet tiltak av kortere varighet som skal bidra til at arbeidssøkere får seg ordinært arbeid. Deltakelse i jobbklubb skal kvalifisere arbeidssøkere til å kunne orientere seg på arbeidsmarkedet og til å være aktive jobbsøkere.

Når du deltar i en jobbklubb skal du bli i stand til å være aktiv jobbsøker. Gjennom individuell coaching vil du bevisstgjøres din egen kompetanse. På jobbklubb får du opplæring i å utforme CV (Curriculum Vitae) og søknader til aktuelle jobber på bakgrunn av stillingsanalyse. Intervjutrening og bruk av eget nettverk er sentralt. Det legges vekt på bevissthet rundt egen kompetanse, interesse og erfaringer og å utvikle ferdigheter i å markedsføre denne kompetansen overfor arbeidsgivere.

Målgruppa for jobbklubb er arbeidssøkere som er registrert hos NAV, og som i forbindelse med jobbsøking vil ha utbytte av et strukturert og målrettet kurs. Det er ingen formelle opptakskrav, og en vurdering av behov for jobbklubb tas av arbeidssøkeren og saksbehandleren i forbindelse med oppfølging fra NAV.

Det er mulig å kombinere en deltidsjobb med kurs. Kursleder eller NAV kan fortelle hvordan du skal fylle ut meldekortet hvis du skal jobbe mens du er på kurs.

Sykdom

  • Hvis du mottar dagpenger må du ha sykemelding fra første dag hvis du blir syk.
  • Mottar du individstønad el. annen ytelse fra NAV kan du levere egenmelding.
  • Ved barns sykdom kan du alltid levere egenmelding – også om du mottar dagpenger.

For å delta på kurs må du ha meldt deg som arbeidssøker og være registrert hos NAV. Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor for mer informasjon, eller finn informasjon på www.nav.no.

Jobbklubbmetodikken ble utviklet i USA på 70-tallet. I dag er det etablert jobbklubber i blant annet Sverige, Danmark, England, Tyskland, Belgia, Nederland, Spania og Frankrike.

I 1983 ble metodikken introdusert i Norge gjennom Aetat Arbeidsdirektoratets forsøksprosjekt ved AMO-senteret på Løren i Oslo. I de påfølgende årene etablerte Aetat en rekke interne jobbklubber. I tillegg ble det etablert flere private leverandører som Aetat brukte.

I dag gjennomfører NAV i liten grad jobbklubber i egen regi. NAV bruker i stor grad eksterne leverandører av jobbklubb og jobbsøkingskurs. Hvert andre år settes jobbklubbene i området ut på anbud, og det kan derfor variere hvilke leverandører som får oppdraget. Innholdet i jobbklubbene forblir det samme uavhengig av hvilken leverandør som gjennomfører kurset.

Målgruppa for jobbklubb er formidlingsklare arbeidssøkere som står tilmeldt NAV, og som i forbindelse med sin jobbsøking vil ha utbytte av et strukturert og målrettet kurs.

Målet med jobbklubben er å bidra til at deltakerne skaffer seg jobb. Deltakelse i jobbklubb skal kvalifisere arbeidssøkere til å kunne orientere seg på arbeidsmarkedet og til å være aktive jobbsøkere. Jobbklubben skal

  • bevisstgjøre arbeidssøker på egne ferdigheter, kompetanse og mål.
  • realitetsorientere arbeidssøker i forhold til samsvar mellom kompetanse og jobbmuligheter.
  • gi gode kunnskaper om jobbsøkingsprosessen: Stillingsanalyse, arbeidsmarkedet, søknadsskriving, språkveiledning, CV, referanser, attester, dokumentasjon av kompetanse, intervju med muligheter for videotrening, telefonkontakt med arbeidsgivere.
  • tilføre tilstrekkelig datakunnskap for jobbsøkingsprosessen: Skrive søknad mv. og orientere seg på internett, blant annet på nav.no.
  • tilrettelegge for egenaktivitet, gi individuell veiledning og oppfølging av deltakerne.

En jobbklubb skal ledes av en eller to instruktører med gode pedagogiske ferdigheter, kunnskap om arbeidsmarkedet og god kunnskap om måten man jobber på i Jobbklubb.

Hver deltaker i jobbklubben må ha tilgang til egen PC med Word og internett slik at vedkommende kan gjennomføre aktiv jobbsøking. Det må også være tilrettelagt for intervjutrening med video og telefontrening og kontakt med arbeidsgivere.

Jobbklubbmetodikk

Metodikken (undervisningsmetoden) bygger på en systematisk satsing på og oppbygging av den enkelte arbeidssøkers personlige, faglige og erfaringsmessige ressurser. Ved hjelp av blant annet konsekvent positiv respons, skal arbeidssøker gjøres i stand til å målrette og «profesjonalisere» jobbsøkingen sin.

Jobbklubben kan sammenliknes med et idrettslag der instruktøren ikke skal gjøre jobben for deltakerne, men legge til rette for at resultater kan oppnås. Deltakerne må trene målrettet og systematisk, de må ha tillit til instruktøren, og de må få oppleve at treningen er meningsfull og gir resultater. Og framfor alt må deltakerne ha tro på seg selv.

I jobbklubben godtar deltakerne premissene for å delta. Deltakerne trener systematisk med jobbsøking og måler resultatene ved hjelp av forskjellige skjemaer. De følger med på sin «formkurve» og får oppleve at treningen gir framgang. I jobbklubben er deltakerne fokusert på jobbsøking, og de lærer at de må spille på lag for å komme i mål.

Gode resultater avhenger av mange momenter: et realistisk mål, en plan for å oppnå målene, lagånd, arbeidsdisiplin, og ikke minst trening og atter trening.

Gruppe

Jobbklubben som gruppe har en del fordeler og ulemper i forhold til andre gruppedannelser.

Fordelen er at jobbklubben har et klart mål: å hjelpe deltakerne med å skaffe seg jobb. Arbeidet i jobbklubben har i utgangspunktet også en klar struktur – først læring og deretter praktisering av det innlærte fram til de fleste, og helst alle, deltakerne har fått jobb.

Noe som kan være en ulempe ved jobbklubben, er at deltakere vil forsvinne etter hvert som de får jobb. Nye grupper vil oppstå og bli avsluttet underveis, noe som kan påvirke motivasjonen til de som er igjen. Men dette trenger ikke bare være negativt – for noen kan det være en fordel at gruppa omstruktureres.

Egenjobbing og aktivitetslogg

I jobbklubben bør deltakerne registrere sine egne aktiviteter, noe som i seg selv er en form for selvforsterking. Dette gjør det også mulig for instruktøren å observere og forsterke de framskritt som blir gjort. Ved telefonsamtaler med arbeidsgiver registrerer deltakerne det som blir tatt opp i løpet av samtalen. Tilsvarende gjelder antallet telefonsamtaler, anbefalingsbrev, utleverte CV-er, venner og familie som er kontaktet, samt eget frammøte.

Det føres Jobblogg (DinSide på nav.no) som skal holdes oppdatert. Du registrerer alle sendte søknader og oppdaterer etter hvert som du får svar, er på intervju, osv.

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: