Jobb i kriminalomsorgen!

Klippet fra sidene til
KRUS – Kriminalomsorgens utdanningssenter – www.krus.no:

Hva gjør en fengselsbetjent?

Det er en variert og utfordrende hverdag som møter deg om du velger å bli fengselsbetjent. Et fengsel er et lite samfunn i samfunnet der du tildeles en helt spesiell rolle. Som fengselsbetjent vil du ha ansvaret for sikkerheten til innsatte og ansatte i fengselet, samtidig som du ivaretar sikkerheten til de utenfor fengselet. Det er derfor du har ansvaret for et tryggere samfunn.

Continue reading Jobb i kriminalomsorgen!

Bli toller?

Klippet fra siden til www.toll.no: Der kan du også lese om jobben, lønn og hvordan du går fram for å bli toller. 

Hvis du ønsker å jobbe som toller, kan du søke en tollaspirantstilling. Tollaspirantene må gjennomføre Tollvesenets grunnutdanning med lønn under opplæring. Som toller vil du få en variert og spennende arbeidshverdag.

Hva gjør en toller?

Mange tollere har sin arbeidsdag i grensekontrollen. Her kontrollerer tollerne personer, varer, kjøretøy og båter på utkikk etter ulovlige varer. Det kan være alt fra dyr og smittefarlig mat, til narkotika, våpen og valuta. Smuglerne har stadig nye framgangsmåter, og tollerne må hele tiden utvikle sine metoder. Continue reading Bli toller?

En annerledes salgsjobb

Hvis du kunne tenke deg å jobbe innen salg og markedsføring kan prosjektjobb hos  Concom være interessant og lærerikt. «Concept Communication er et kreativt sisteleddsbyrå som har spesialisert seg på det fysiske møtet mellom merkevare og forbruker. Med over tjue års erfaring vet vi både hvor og hvordan du skal være til stede for å få best mulig avkastning på dine investerte midlene.  Continue reading En annerledes salgsjobb

Ansetter når andre nedbemanner

» – Det er nå vi kan få tak i de gode folkene. …»

Til tross for at listen over olje- og gassleverandører som nedbemanner blir stadig lengre, og antallet oppsagte i petroleumsindustrien er oppe i flere tusen, er det ikke alle som befinner seg i samme båt. Hos den familieeide olje- og gassleverandøren Reinertsen har de valgt å stå stormen ut, og beholde kompetansen til nedgangstidene går over.  Les hele artikkelen hos E24.

FOTO: PEDER QVALE TEKNISK UKEBLAD/E24

Trenger flere med yrkesfag

Arbeidsgivere ønsker at flere unge satser på yrkesfag når de velger utdanning. Det er urovekkende at andelen nordmenn som tar mastergrad, fortsetter å øke, mener Norges fire store arbeidsgiverorganisasjoner. De anbefaler i stedet flere å ta yrkesfag.

– Vi risikerer å komme i en situasjon der du må være ingeniør for å kjøre brøytebilen, Continue reading Trenger flere med yrkesfag

YouTube-videoer for jobbsøkere

Et enkelt søk på ordet «jobbsøker» på YouTube gir treff på videoer som omhandler bl.a. arbeidssøker. Du får selvsagt mye annet også, men her må du prøve å se etter videoer som er lagt ut av seriøse brukere.

Hvis du i tillegg søker etter «rekruttering» kan du få opp videoer som handler om også den andre siden av saken: arbeidsgivere og deres syn på rekruttering. Continue reading YouTube-videoer for jobbsøkere