Yrkene med jobbgaranti

Publisert på DinSide.no 9.april 2015 (utdrag): 

Fristen for å søke høyere utdanning via Samordna opptak nærmer seg. 15. april er nemlig siste frist for å søke, eller legge til flere studieønsker i søknaden.

Før du investerer flere år i et utdanningsløp, er det derfor lurt å tenke på hvordan arbeidsmarkedet vil se ut de neste årene. Noen studier gir tilnærmet jobbgaranti, mens andre yrker opplever tøffere tider.

Sykepleiere og spesialsykepleiere er nærmest garantert jobb, sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i NAV til Dinside.

Lærere og forskolelærere er andre eksempler på jobber med lav ledighet nå. Tar du utdanning som er relevant innen helse, omsorg og oppvekstsektoren kan du være trygg på at din kompetanse vil være etterspurt også i årene som kommer.  Continue reading Yrkene med jobbgaranti

Trenger flere med fagutdanning

NHOs kompetansebarometer 2015

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) 

NHO logo Norsk næringsliv trenger fagarbeidere og folk med fagskoleutdanning, og de ønsker opplæring på arbeidsplassen. Mange bedrifter mangler kompetansen de har behov for. Det viser NHOs kompetansebarometer som ble presentert 18. mars. 6 av 10 bedrifter har et kompetansebehov de ikke får dekket. Det er likt tallet fra fjorårets barometer. 60 prosent av bedriftene trenger arbeidskraft med videregående yrkesutdanning, mens 50 prosent trenger folk med fagskoleutdanning. – Bedriftene kjenner daglig at det er et misforhold mellom kompetansebehov og utdanningsvalg, Continue reading Trenger flere med fagutdanning

Jobb i kriminalomsorgen!

Klippet fra sidene til
KRUS – Kriminalomsorgens utdanningssenter – www.krus.no:

Hva gjør en fengselsbetjent?

Det er en variert og utfordrende hverdag som møter deg om du velger å bli fengselsbetjent. Et fengsel er et lite samfunn i samfunnet der du tildeles en helt spesiell rolle. Som fengselsbetjent vil du ha ansvaret for sikkerheten til innsatte og ansatte i fengselet, samtidig som du ivaretar sikkerheten til de utenfor fengselet. Det er derfor du har ansvaret for et tryggere samfunn.

Continue reading Jobb i kriminalomsorgen!

Bli toller?

Klippet fra siden til www.toll.no: Der kan du også lese om jobben, lønn og hvordan du går fram for å bli toller. 

Hvis du ønsker å jobbe som toller, kan du søke en tollaspirantstilling. Tollaspirantene må gjennomføre Tollvesenets grunnutdanning med lønn under opplæring. Som toller vil du få en variert og spennende arbeidshverdag.

Hva gjør en toller?

Mange tollere har sin arbeidsdag i grensekontrollen. Her kontrollerer tollerne personer, varer, kjøretøy og båter på utkikk etter ulovlige varer. Det kan være alt fra dyr og smittefarlig mat, til narkotika, våpen og valuta. Smuglerne har stadig nye framgangsmåter, og tollerne må hele tiden utvikle sine metoder. Continue reading Bli toller?

En annerledes salgsjobb

Hvis du kunne tenke deg å jobbe innen salg og markedsføring kan prosjektjobb hos  Concom være interessant og lærerikt. «Concept Communication er et kreativt sisteleddsbyrå som har spesialisert seg på det fysiske møtet mellom merkevare og forbruker. Med over tjue års erfaring vet vi både hvor og hvordan du skal være til stede for å få best mulig avkastning på dine investerte midlene.  Continue reading En annerledes salgsjobb

Ansetter når andre nedbemanner

» – Det er nå vi kan få tak i de gode folkene. …»

Til tross for at listen over olje- og gassleverandører som nedbemanner blir stadig lengre, og antallet oppsagte i petroleumsindustrien er oppe i flere tusen, er det ikke alle som befinner seg i samme båt. Hos den familieeide olje- og gassleverandøren Reinertsen har de valgt å stå stormen ut, og beholde kompetansen til nedgangstidene går over.  Les hele artikkelen hos E24.

FOTO: PEDER QVALE TEKNISK UKEBLAD/E24
Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.