Trenger flere med yrkesfag

Arbeidsgivere ønsker at flere unge satser på yrkesfag når de velger utdanning. Det er urovekkende at andelen nordmenn som tar mastergrad, fortsetter å øke, mener Norges fire store arbeidsgiverorganisasjoner. De anbefaler i stedet flere å ta yrkesfag.

- Vi risikerer å komme i en situasjon der du må være ingeniør for å kjøre brøytebilen, Continue reading →

YouTube-videoer for jobbsøkere

Et enkelt søk på ordet «jobbsøker» på YouTube gir treff på videoer som omhandler bl.a. arbeidssøker. Du får selvsagt mye annet også, men her må du prøve å se etter videoer som er lagt ut av seriøse brukere.

Hvis du i tillegg søker etter «rekruttering» kan du få opp videoer som handler om også den andre siden av saken: arbeidsgivere og deres syn på rekruttering. Continue reading →

Intervjuet (video) – en proff gjennomgang

Søknaden – inngangsbilletten

Fra Dagens Næringsliv – Talent: Her er to jobbsøknader som ga jobb. Vi har tatt for oss to jobbsøknader som førte videre til intervju – Continue reading →

Unngå intervjutabber

Trine Larsen jobber hos Hammer & Hanborg. I sin blogg «Jobb og karriere» skriver hun om noen av de verste tabbene hun har sett når hun har intervjuet kandidater. Continue reading →

Humor

 

Kreativ CV

Anna la ut en kreativ video-CV på YouTube, – og fikk napp. Med fare for å virke useriøs tok hun sjansen på å vise hvem hun er og brukte sine kreative evner og humor for å få napp hos potensielle arbeidsgivere. Continue reading →

Lånekassen & arbeidsledighet

Når du er registrert arbeidssøker via NAV har du spesielle rettigheter i Lånekassen: Du kan få rentefritak (slettet renter) på studielånet. Det er viktig at du registrerer deg hos NAV straks du blir arbeidsledig, dersom du er reell arbeidssøker.   Continue reading →

CV-tips

Ekspert-rådene

Det finnes noen punkter som er felles for de fleste som gir råd til utforming av CV: Continue reading →

EØS – dine rettigheter

Rettigheter i henhold til EØS-avtalen

EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar 1994. Avtalen omfatter EU-landene samt EFTA- landene Island, Liechtenstein og Norge. Sveits har inngått en bilateral avtale med EU når det gjelder fri bevegelse av personer. EØS-avtalen gir Norge adgang til EUs indre marked, noe som gjør oss til en del av et fritt europeisk arbeidsmarked.

Rett til å ta arbeid

I prinsippet kan alle EU/EØS-statsborgere søke på alle stillinger utlyst i EU/EØS-land.  Continue reading →